Toglo gwelededd dewislen symudol

Celf a Chrefft [Dydd Iau 7-8pm]

Dim rhagor ar gael

Cwrs dysgu ar-lein yw hwn. Bydd myfyrwyr yn cael eu tywys trwy bynciau celf a chrefft lle byddant yn datblygu eu sgiliau lluniadu ac arsylwi.

Cyflwynir sesiynau gan ddefnyddio recordiadau tiwtorial a thaflenni y gellir eu hargraffu. Bydd ffotograffau ar gael i ddysgwyr weld enghreifftiau o'r celf neu'r grefft maen nhw'n eu cynhyrchu.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Pynciau'n cael eu dysgu gan ddefnyddio fideos wedi'u recordio ymlaen llaw.
  • Dogfennau ac adnoddau y gellir eu hargraffu.
  • Bydd sesiynau tiwtorial yn gysylltiedig â gweithgareddau dosbarth.
  • Cyfleoedd i drafod a rhannu gwaith prosiect.

Ochr yn ochr â'r sesiynau a addysgir, bydd myfyrwyr yn cael adborth tiwtoriaid ar eu prosiectau. Darperir taflenni sesiwn, gyda gwybodaeth ychwanegol, ynghyd â dolenni i wefannau neu weithiau artistiaid cysylltiedig eraill.

Hyd - 10 wythnos. Dyddiad dechrau: 20ain Ionawr, 2022

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dydduad dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu - Ar-lein

Côd y cwrs - A012257.KS.

Dim enghreifftiau o hyn