Chwilio'r wefan
English

Cefnogi D&T

Os oes unrhyw beth am y broses nad ydych yn siwr amdano wrth gwblhau'ch cais, neu ar unrhyw adeg arall, gallwch gysylltu a'r awdurdod am gymorth. 

E-bost: derbyniadau@abertawe.gov.uk

 

Enw:
Cefnogi D&T
Teitl Swydd:
Trefniadau Derbyn
Cyfeiriad:
Uned Ysgolion a Llywodraethwyr
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 636550
Wedi'i bweru gan GOSS iCM