Toglo gwelededd dewislen symudol

Arolwg or trefniadau etholiadol ar gyfer Abertawe - argymhellion terfynol

Mae proses wedi bod ar waith yng Nghymru dros y pedair blynedd diwethaf i edrych ar drefniadau etholiadol y 22 o brif awdurdodau lleol.

Mae'r adolygiadau hyn yn bwysig gan eu bod yn adlewyrchu natur gyfnewidiol cymunedau a'u poblogaethau i sicrhau bod gan bob cymuned gynrychiolaeth deg a chyfartal.

Mae'r Prif Weinidog wedi ystyried argymhellion Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn ar gyfer Dinas a Sir Abertawe ac wedi penderfynu derbyn yr argymhellion gydag addasiadau.

Mae adroddiad y Comisiwn ar gael yma.

Close Dewis iaith