Toglo gwelededd dewislen symudol

Chware Gitâr ar gyfer Ddechreuwyr Llwyr [Dydd Mawrth, 5.30-7pm]

Mae'r cwrs dysgu cyfunol hwn yn addas ar gyfer y dechreuwr cyflawn heb unrhyw wybodaeth flaenorol o gerddoriaeth na gitâr. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i diwnio gitâr a dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cord gitâr. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu patrymau strymio syml a sut i ddilyn curiad. Cyflwynir gwersi trwy gyfuniad o fideos wedi'u recordio ymlaen llaw a sesiynau byw yn yr ystafell ddosbarth.

Bydd myfyrwyr yn derbyn gwersi ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, wedi'u creu gan ein hathro profiadol ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ennill rhai sgiliau chwarae gitâr sylfaenol. Bydd sesiynau adborth ac ymarfer byw yn cael eu cynnal yn y dosbarth.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wedi'u recordio ymlaen llaw.
  • Sesiynau ystafell ddosbarth wyneb-i-byneb.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae ynghyd â nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu, yn y dosbarth i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 18eg Ionawr, 2021.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Ar-lein 5.30pm - 6.30pm. Cyfarfod fyw 6.30pm - 7pm.

Côd y cwrs: A012233.KM