Toglo gwelededd dewislen symudol

Chrawae Gitâr ar gyfer Ddechreuwyr i'r Rhai sy'n Gwella [Dydd Mawrth, 5-6.30pm]

Dod i ben

Mae'r cwrs dysgu cyfunol hwn gyda rhywfaint o sesiynau wyneb-i-wyneb a rhai sesiynau ar-lein, yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â gwybodaeth flaenorol am gerddoriaeth neu gitâr, ond sy'n dymuno gwella eu sgiliau. Disgwylir i fyfyrwyr wybod ystod o gordiau syml gan gynnwys C, D, G, E, A, Am, Em, Dm a F.

Yn ystod y tymor, byddwn yn symud ymlaen o F i rai cordiau bar syml. Byddwn yn dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cord gitâr ac weithiau Tab. Byddwn yn gwella ar batrymau strymio syml ac yn dilyn curiad.

Bydd myfyrwyr yn derbyn gwersi ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, wedi'u creu gan ein hathro profiadol ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ennill rhai sgiliau chwarae gitâr sylfaenol. Bydd sesiynau adborth ac ymarfer byw yn cael eu cynnal yn y dosbarth.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wedi'u recordio ymlaen llaw.
  • Sesiynau ystafell ddosbarth wyneb-i-wyneb.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae ynghyd â nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu, yn y dosbarth i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Mawrth, 18th Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Ar-lein 5pm - 6pm. Cyfarfod fyw 6pm - 6.30pm

Côd y cwrs: A012234.KM

Dim enghreifftiau o hyn