Toglo gwelededd dewislen symudol

Chwarae Iwcalili ar gyfer Rhai sy'n Gwella [Dydd Llun, 5-6.30pm]

Mae'r cwrs dysgu cyfunol hwn gyda rhywfaint o sesiynau wyneb-i-wyneb a rhai sesiynau ar-lein, yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â gwybodaeth flaenorol am gerddoriaeth neu iwcalili, ond sy'n dymuno gwella eu sgiliau. Disgwylir i fyfyrwyr wybod ystod o gordiau syml, C, D, G, E, F, A, Am, Em, Dm, i gallu cymryd rhan yn llwyddiannus yn y cwrs hwn. Bydd dysgwyr yn symud ymlaen i ddeall beth yw cordiau 7fed a byddant yn dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cord iwcalili. Bydd y dosbarth yn gwella ar batrymau strymio syml ac yn dilyn curiad.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wedi'u recordio ymlaen llaw.
  • Sesiynau ystafell ddosbarth wyneb-i-wyneb.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae ynghyd â nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu, yn y dosbarth i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn Dydd Llun, 17eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Ar-lein 5pm - 6pm. Cyfarfod fyw ar-lein 6pm - 6.30pm.

Côd y cwrs: A012236.KM