Toglo gwelededd dewislen symudol

Llythyru Brws ar gyfer Dechreuwyr Llwyr [Dydd Iau 12-1pm]

Gyda Judith Porch. Dysgwch y grefft o ysgrifennu hardd.

Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar lythrennu o'r blaen ond wedi eich swyno i ddarganfod mwy am y grefft o 'ysgrifennu hardd' yna mae'r cwrs dysgu ar-lein hwn yn gwrs perffaith i chi. Byddwn yn defnyddio brws neu pen ffelt i greu'r ffurfiau llythrennau trwchus a thenau nodweddiadol sy'n ddisgwylyr o galigraffeg Coprplat a Modern. Mae'r ffurf gelf amsugnol hon yn seiliedig ar yr egwyddor o bwysau a rhyddhau.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer creu eich cardiau cyfarch eich hun, arbed arian trwy greu eich deunydd ysgrifennu priodas a'ch anrhegion wedi'u gwneud â llaw eich hun neu efallai gychwyn eich busnes bach eich hun.

Byddwch yn dysgu:

  • Pa offer a deunyddiau i'w defnyddio.
  • Sut i ysgrifennu llythyrau cyson, sy'n gweithio gyda'i gilydd fel grŵp.
  • Sut i reoli'ch llinellau.
  • Sut i osod eich llythrennau a'ch geiriau yn gywir.
  • Cael hwyl yn creu patrymau pen addurniadol.
  • Sut i greu anrhegion wedi'u gwneud â llaw.

Ar ôl i chi gael y byg caligraffeg ni fyddwch byth yn edrych ar lythrennau yn yr un ffordd eto.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos cynhwysfawr i'w ddilyn.
  • Dogfennau ac adnoddau ar-lein / argraffadwy.
  • Bydd sesiynau byw ar-lein yn cynnwys arddangosiadau tiwtoriaid.
  • 2 sesiwn wyneb i wyneb ar gyfer datrys problemau. (Wythnosau 4 ac 8, sesiynau 20 munud i'w gadarnhau gyda'ch tiwtor o flaen llawn rhwng 12-2pm ym Mhafiliwn Parc Fictoria)

Hyd: 10 wythnos. Dyddiad dechrau: 20ain Ionawr, 2022

Fformat dysgu: Cyfunol, ar-lein yn bennaf.

Côd y cwrs: A012256.JPO