Toglo gwelededd dewislen symudol

Caligraffeg - Llawysgrif Pen Pigfain ar gyfer rhai sy'n gwella [Dydd Llun, 2-3pm]

Gyda Judith Porch. Symud ymlaen o'r dosbarth Llawysgrif Pen Pigfain neu'r cwrs Caligraffeg ar gyfer Dechreuwyr Absoliwt yn ystod tymor yr hydref.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o brofiad o galigraffeg sy'n dymuno dysgu sut i ddefnyddio phen ymyl i greu'r llythrennau Celtaidd traddodiadol hyn.

Mae'r arddull hon yn addurnol, yn feiddgar ac yn hwyl i'w hysgrifennu a bydd yn cyfuno'n hyfryd ag ansawdd tebyg i filigree yr arddull pen pigfain i bwyntio gweadau cyferbyniol.

Wedi'i anelu at y rhai sydd â rhywfaint o wybodaeth am galigraffeg.

Yn y cwrs hwn byddwn yn darganfod y llawenydd o ysgrifennu gyda phen ymyl i greu'r ffurfiau llythrennau addurnol hyn gyda chyferbyniadau cryf rhwng y trwyn a'r teneuon. Dysgir amrywiadau yn yr arddull fel y gall dechreuwyr a gwelliannau barhau i gael eu herio.

Yn addas ar gyfer creu eich cardiau llaw a'ch dyluniadau addurnol eich hun.

Byddwch yn dysgu:

 • Pa offer a deunyddiau i'w defnyddio.
 • Sut i ysgrifennu llythyrau cyson, sy'n gweithio gyda'i gilydd fel grŵp.
 • Sut i reoli'ch llinellau.
 • Sut i osod eich llythrennau a'ch geiriau yn gywir.
 • Sut mae'r gofod rhwng y llinellau a hyd y llinellau yn effeithio ar ddarllenadwyedd.
 • Cael hwyl yn creu dyluniadai addurnol.
 • Sut i gyfuno'r arddull hon â Lawysgrif Pen Pigfain.
 • Sut i greu anrhegion wedi'u gwneud â llaw.

 

Bydd sesiynau'n cynnwys:

 • Fideos cynhwysfawr i'w ddilyn.
 • Dogfennau ac adnoddau ar-lein / argraffadwy.
 • Bydd sesiynau byw yn cynnwys arddangosiadau tiwtoriaid.
 • Sesiynau wyneb-i-wyneb ddwywaith y tymor i drafod cynnydd a datrys problemau. (Wythnosau 4 ac 8, sesiynau 20 munud i'w cadarnhau gyda'ch tiwtor o flaen llaw, ar Dydd Llun, rhwng 12 a 2pm, yn Ystafelloedd Pwyllgor - Neuadd y Ddinas).

Hyd: 10 wythnos. Yn cychwyn 17eg Ionawr, 2022

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 10 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Dysgu cyfunol, ar-lein yn bennaf.

Côd y cwrs: A012254.JPO

Dim enghreifftiau o hyn