Toglo gwelededd dewislen symudol

Arlunio pobl

Ni restrir enghreifftiau ar gyfer y digwyddiad hwn ar hyn o bryd

Dim ond os ydych chi wedi cael eich cyfeirio gan aelod o'r tîm dysgu gydol oes y gallwch chi archebu'r cwrs hwn, os hoffech chi archebu un o'n cyrsiau prif ffrwd, defnyddiwch y ddolen ganlynol: Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

 

Gyda Patricia McKenna. Darganfod sgiliau newydd am arlunio pobl.

Darganfyddwch sut i arlunio'r ffigur gyda dillad, gan ddod o hyd i ysbrydoliaeth yn narluniau artistiaid ddoe a heddiw. Dysgu a deall hanfodion sut i arlunio pobl, ymarfer ystumiau, cyfrannau ac ystumiau. Gyda'r cwrs 10 wythnos hwn ar gyfer dechreuwyr, gallwch ddod o hyd i ysbrydoliaeth o'r grefft o arlunio pobl, gan ddarganfod rhai sgiliau a thalentau newydd ar hyd y ffordd. Bydd taith maes ddewisol yn yr arfaeth yn ystod y cwrs, ond bydd hyn yn dibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Cofid-19.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Technegau arlunio sylfaenol.
  • Arlunio o'r hyn a welwch.
  • Cael eich cyfrannau'n gywir.
  • Dylliau am arlunio'r pen a'r wyneb.
  • Technegau cysgodi.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Addysgu yn yr ystafell ddosbarth
  • Arddangosiadau tiwtor
  • Amser wedi'i osod i ddysgwyr ymarfer technegau a addysgir
  • Sesiynau trafodaeth ac adborth grŵp
  • Taith maes dewisol i ymarfer sgiliau newydd, yn dibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Cofid-19.

Hyd: 10 wythnos.

Fformat dysgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: A092145.PM.

Ffi: dim cost.

Amserau eraill

Dim enghreifftiau o hyn