Toglo gwelededd dewislen symudol

Dyfrliwiau af gyfer ddechreuwyr (ar-lein) [Dydd Llun, 2-4pm]

Gydag Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sy'n angenrheidiol i greu eich gweithiau celf eich hun.

Paentiwch dirwedd, morlun, adlewyrchiadau a chysgodion trwy gyfrwng rhyfeddol dyfrlliw. Dysgwch dechnegau, fel gwlyb mewn gwlyb, cymysgy lliwiau, gwerth tonyddol a chyfansoddiad.

Trwy sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw, byddwch yn dysgu'r sgiliau i greu darnau hardd o gelf. Bob wythnos dangosir paentiad newydd gan ddefnyddio fideos cynhwysfawr. Mae'r rhain ar gael i ddysgwyr eu gwylio a'u hail-wylio gan ddangos y dulliau a'r technegau cam wrth gam sydd eu hangen i greu eu paentiad dyfrlliw unigryw eu hunain.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Technegau a addysgir gan ddefnyddio fideos wedi'u recordio ymlaen llaw neu sesiynau byw.
  • Enghreifftiau ac adnoddau ar-lein / argraffadwy.
  • Trwy gyfleuster Google Classroom Stream, bydd myfyrwyr yn gallu rhannu a thrafod eu celf a'u haseiniadau eu hunain.
  • Darperir adborth a chefnogaeth benodol gan diwtoriaid trwy Google Classroom.

Hyd: 12 wythnos.

Fformat dysgu: Ar-lein. Yn cychwyn 10fed Ionawr, 2022

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 12 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Côd y cwrs: A012258.AM

Dim enghreifftiau o hyn