Toglo gwelededd dewislen symudol

Dyfrliwiau ar gyfer gallu cymysg [Dydd Iau, 6.30-8.30pm]

Dim rhagor ar gael

Gydag Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sy'n angenrheidiol i greu eich gweithiau celf eich hun.

Trwy sesiynau byw yn yr ystafell ddosbarth, byddwch chi'n gallu dysgu neu ddatblygu sgiliau sy'n bodoli eisoes i greu darnau hyfryd o gelf. Deall y dulliau a'r technegau i greu peintiad gyda dyfrliwiau. Gwyliwch eich tiwtor crefftus yn arddangos y technegau a ddefnyddir i gynhyrchu'r darnau celf gwych hyn yna gofynnwch gwestiynau a rhannu syniadau gyda dysgwyr eraill, cyn cynhyrchu eich celf eich hun, i drafod a dderbyn adborth yn ddiweddarach gan eich tiwtor.

Trwy gyfryngau dyfrlliw, byddwch yn gallu paentio tirweddau, morluniau, adlewyrchiadau a chysgodion. Dysgu technegau, fel gwlyb ar wlyb, lliwiau cymysgu, gwerth tonyddol a chyfansoddiad. Trawsnewid ymddangosiad eich paentiadau dyfrliwiau gan ddefnyddio inc, acrylig cyfrwng cymysg, pastel a gouache.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth.
  • Enghreifftiau ac adnoddau wedi'u hargraffu.
  • Aseiniadau dosbarth.
  • Adborth a chefnogaeth benodol gan diwtoriaid.

Hyd: 12 wythnos. Yn cychwyn 13eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 12 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: A012259.AM.

Dim enghreifftiau o hyn