Toglo gwelededd dewislen symudol

Dyfrliwiau ar gyfer Ddechreuwyr [Dydd Gwener, 9.15-11.15am]

Dim rhagor ar gael

Gydag Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sy'n angenrheidiol i greu eich gweithiau cefl eich hun.

Trwy gyfryngau dyfrlliw, byddwch yn gallu paentio tirweddau, morluniau, adlewyrchiadau a chysgodion. Dysgu technegau, fel gwlyb ar wlyb, lliwiau cymysgu, gwerth tonyddol a chyfansoddiad. Trawsnewid ymddangosiad eich paentiadau dyfrliwiau gan ddefnyddio inc, acrylig cyfrwng cymysg, pastel a gouache.

Yn y dosbarth, byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i greu darnau hyfryd o gelf yn ogystal â gweld enghreifftiau o'r dulliau a'r technegau rydych chi'n eu dysgu i helpu i greu eich celf dyfrliwiau.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth.
  • Enghreifftiau ac adnoddau wedi'u hargraffu.
  • Aseiniadau dosbarth.
  • Adborth a chefnogaeth benodol gan diwtoriaid

Hyd: 12 wythnos. Yn cychwyn 14eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 12 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dysgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: A012260.AM

Dim enghreifftiau o hyn