Toglo gwelededd dewislen symudol

Dyfrliwiau ar gyfer Rhai sy'n Gwella i Lefel Uwch [Dydd Gwener, 12.30-2.30pm]

Dim rhagor ar gael

Gydag Alan Morgans. Ehangwch eich sgiliau peintio gyda dyfrliwiau.

Creu gweithiau celf hyd yn oed yn fwy trawiadol, gan gymhwyso sgiliau trawsnewidiol ychwanegol trwy gyfryngau cymysg. Paentiwch dirweddau, morluniau, adlewyrchiadau a chysgodion trwy gyfryngau rhyfeddol dyfrliwiau. Ehangwch ar eich sgiliau presennol.

Dysgu cymwysiadau technegau mwy cymhleth, gan gynnwys gwlyb mewn wlyb, cymysgu lliwiau, gwerth tonyddol a sgiliau cyfansoddi. Trawsnewid ymddangosiad eich paentiad dyfrliwiau gan ddefnyddio acrylig cyfrwng cymysg, inc, pastel a gouache.

Trwy diwtorialau yn yr ystafell ddosbarth, byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i greu darnau celf mwy cymhleth a hardd. Gweler enghreifftiau o'r dulliau a'r technegau y byddwch chi'n eu defnyddio i'ch helpu chi i greu eich celf dyfrliwiau mwyaf datblygedig eto.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

  • Hyfforddiant yn yr ystafell ddosbarth.
  • Enghreifftiau ac adnoddau wedi'u hargraffu.
  • Aseiniadau dosbarth
  • Adborth a chefnogaeth benodol gan diwtoriaid.

Hyd: 12 wythnos. Yn cychwyn 14eg Ionawr, 2022.

Sylwch mae'r cwrs hwn yn rhedeg 12 wythnos o'r dyddiau dechrau. Byddwch yn ymuno â'r cwrs yn hwyr os wnewch chi gofrestru arôl y dyddiad hon. Croeso i ddysgwyr newydd os mae lefydd dal ar gael i fwcio arnynt.

Fformat dsgu: Wyneb-i-wyneb.

Côd y cwrs: A012261.AM

Dim enghreifftiau o hyn