Toglo gwelededd dewislen symudol

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Teitl y swydd: Hebryngwr Croesfan Ysgolion
Rhif y swydd: PL.66807
Cyflog:  £9.62 yr awr
Disgrifiad swydd:  Disgrifiad swydd - Hebryngwr Croesfan Ysgolion (PL.66807) (PDF) [851KB]
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Dyddiad cau: 11.59pm, 31 Mawrth 2022

Mwy o wybodaeth

Mae gennym nifer o swyddi gwag ar gyfer Hebryngwyr Croesfan Ysgolion parhaol a Hebryngwyr Cymorth Croesfan Ysgol.

Bydd gofyn i Hebryngwyr Parhaol weithio 10 awr yr wythnos, rhwng yr oriau ar 8.00am - 9.00am a 3.00pm - 4.00pm yn ystod y tymor yn unig.

Bydd gofyn i Hebryngwyr Cymorth ddarparu gwasanaeth ar gyfer pan nad yw'r hebryngwr parhaol ar gael ar gyfer dyletswydd.
    
Mae'r Swyddi Gwag Presennol ar gyfer Hebryngwyr Parhaol yn yr Ysgolion Canlynol:

 • Ysgol Gynradd Clwyd
 • Ysgol Gynradd Glyncollen
 • Ysgol Gynradd Brynmill
 • Ysgol Gynradd Gendros (x 2 swydd)

Mae'r Swyddi Gwag Presennol ar gyfer Patrolau Chwaraeon yn y meysydd  canlynol:

 • Gorseinon
 • Pontarddulais
 • Gendros
 • Port Tennant
 • West Cross
 • Dyfnant a Three Crosses
 • Birchgrove
 • Clydach
 • Brynhyfryd
 • Cwmglas

Mae bod yn Hebryngwr Croesfannau Ysgol yn rôl gwerth chweil, gan eich galluogi i ddarparu gwasanaeth amhrisiadwy i'ch cymuned. Mae ein Patrolau Croesfannau Ysgol yn ddynion a menywod prydlondeb, dibynadwy, gonest ac ymroddedig sy'n aelodau gwerthfawr o'u cymuned, sydd, ni waeth beth fo'r tywydd, yn darparu un o'r wynebau mwyaf cyfeillgar mewn gwasanaeth cyhoeddus, gan fod yn gwrtais a pharchus bob amser.

Yn Hebryngwr Croesfan Ysgol dylai fod gennych wybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd, a dealltwriaeth o'r Cod Priffyrdd presennol. Bydd angen y  gallu  arnoch hefyd i gyfathrebu â phlant ac oedolion i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth iddynt groesi.

Byddwch yn cael yr hyfforddiant a'r wisg ysgol gywir i gyflawni eich dyletswyddau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Hebryngwr Croesfannau Ysgol neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y swyddi gwag presennol, cysylltwch â Joanne Davies 07796 275664.

Ffurflen gais am swydd (Cyngor Abertawe) (Word doc) [397KB]

Dychwelwch ffurflenni cais wedi'u llenwi i: adverts@swansea.gov.uk