Chwilio'r wefan
English

Beth os ydw i'n anghytuno â phenderfyniad y cyngor am fy nghais am Fathodyn Glas?

Does dim proses apeliadau statudol yn erbyn penderfyniad a wnaed gan awdurdod lleol am gais am Fathodyn Glas

Rydym yn dilyn y canllawiau a bennir gan Lywodraeth Cymru ond nid oes pŵer gan y Llywodraeth i ymyrryd wrth asesu achosion unigolion.

Os nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad i beidio â rhoi Bathodyn Glas i chi ac mae gennych wybodaeth neu dystiolaeth ychwanegol yr hoffech ei chyflwyno na chafodd ei darparu gyda'ch cais gwreiddiol, dylech ei hanfon atom o fewn mis calendr i'r dyddiad ar y llythyr a anfonwyd atoch am ein penderfyniad. Byddwn yn adolygu'r penderfyniad gan ystyried y dystiolaeth ychwanegol.

Os nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad i beidio â rhoi bathodyn glas i chi ond nid oes gennych unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth ychwanegol yr hoffech ei chyflwyno, byddwn yn ailystyried y penderfyniad ond mae'n annhebygol y caiff ei newid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM