Chwilio'r wefan
English

Asesiad o Les Lleol 2017

Prif nod yr asesiad hwn yw cyfeirio'r Cynllun Lles ar gyfer Abertawe.

Y ddogfen hon yw dechrau sgwrs am les yn Abertawe. 

Wrth wraidd yr asesiad hwn mae 19 o agweddau gwahanol ar les yn Abertawe. Awgrymwyd pennu sgôr am bob un rhwng sero a deg, lle sero yw'r gwaethaf y gallai pethau fod a deg yw'r gorau y gallai pethau fod.

Bydd yr asesiad yn helpu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i nodi nifer bach o amcanion lles. Bydd y rhain wedyn yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Lles a bydd asiantaethau yn Abertawe yn gweithio ar y cyd i fynd i'r afael â'r rhain. 

Gellir lawrlwytho'r Asesiad Lles ar waelod y dudalen hon, ynghyd â'i ddogfennau cefnogol.

Mae'r dudalen hon hefyd yn cynnwys PDF Document fersiwn gryno (PDF, 902KB)Yn agor mewn ffenest newydd o Asesiad 2017 sy'n amlygu'r crynodebau ymchwil a'r sgorau ar gyfer yr ysgogwyr cynradd o fewn bob canlyniad. Hefyd, mae dogfen PDF Document Diweddariad 2018 (PDF, 666KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn cyflwyno amlinelliad o gynnydd pellach neu ymateb gan y bwrdd i'r cynigion a nodwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar Asesiad 2017.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM