Chwilio'r wefan
English

Asesiad o Les Lleol 2017 (BGC Abertawe)

Y sylfaen dystiolaeth ar gyfer Cynllun Llesiant Abertawe.

Partneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Abertawe. Yn 2017, aeth y bartneriaeth ati i ddadansoddi agweddau gwahanol ar les a'r ddogfen hon yw ei hasesiad cyntaf o les lleol yn Abertawe.

Wrth wraidd yr asesiad hwn mae 19 o agweddau gwahanol ar les, neu 'ysgogwyr' lles, ac mae'r dadansoddiad yn deillio o'r rhain. Mae pob adran yn edrych ar gryfderau Abertawe, newidiadau yn yr ardal dros amser, cymariaethau â lleoedd eraill, gwahaniaethau yn Abertawe, canfyddiadau a rhagfynegiadau (gan gynnwys ymchwil a thystiolaeth o arolygon), rhagolygon ar gyfer y dyfodol a sut olwg fyddai ar welliant. Fodd bynnag, er ein bod yn credu bod yr asesiad hwn yn werthfawr yn ei rinwedd ei hun, ei brif ddiben yw llywio Cynllun Lles ar gyfer Abertawe sy'n cael ei lunio yn 2018.

Mae llawer o waith i'w wneud o hyd a digon o gyfle i wella'r asesiad.  Yn y cyfamser, rydym yn gobeithio y bydd yn adnodd defnyddiol ac yn ysgogi trafodaeth.

Mae Asesiad o Les Lleol llawn Abertawe 2017, a'i atodiadau, ar gael drwy'r ddolen isod:

www.abertawe.gov.uk/asesiadbgc

Wedi'i bweru gan GOSS iCM