Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Fel rhan o'i ddyletswydd statudol a amlinellir yn y Ddeddf Gofal Plant, mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi cynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) yn ddiweddar.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuleoedd Abertawe

Ceir fersiwn ddrafft o'r asesiad hwn isod a chroesawn eich sylwadau am y canfyddiadau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr asesiadau, ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM