Toglo gwelededd dewislen symudol

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Fel rhan o'i ddyletswydd statudol a amlinellir yn y Ddeddf Gofal Plant, mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi cynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) yn ddiweddar.

Ceir fersiwn ddrafft o'r asesiad hwn isod a chroesawn eich sylwadau am y canfyddiadau.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr asesiadau, ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (GGD).