Toglo gwelededd dewislen symudol

Beth yw AoHNE?

Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) yn dirwedd ddynodedig y mae ei naws unigryw a'i harddwch naturiol mor eithriadol fel y caiff ei gwarchod er budd y genedl.

Caiff AoHNE eu gwarchod a'u gwella ar gyfer natur, pobl, busnes a diwylliant.

Mae gan Gymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon 46 o AoHNE a 13 o barciau cenedlaethol a chanddynt nodau a dibenion tebyg.

Mae'r Gymdeithas Genedlaethol Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (NAAONB) yn cefnogi'r 46 o AoHNE yn y DU i drysori a chadw harddwch naturiol cefn gwlad -Landscapes for Life