Chwilio'r wefan
English

Beth yw Cofrestr Etholiadol Unigol?

Sut mae'r system newydd yn wahanol?

  • Gallwch gofrestru ar-lein nawr yn GOV.UK/Cofrestru i bleidleisioYn agor mewn ffenest newydd neu dros y ffôn ar 01792 636123
  • Mae pawb yn gyfrifol am gofrestru eu hunain. Dan yr hen system, gallai 'pennaeth pob aelwyd' gofrestru pawb a oedd yn byw yn y cyfeiriad hwnnw.
  • Rhaid i chi nodi ychydig yn fwy o fanylion i gofrestru, gan gynnwys eich rhif yswiriant gwladol a'ch dyddiad geni. Mae hyn yn gwneud y gofrestr etholiadol yn fwy diogel. Sicrhewch fod y rhain ar gael os ydych yn defnyddio'r dull ar-lein neu dros y ffôn.

Sut rydw i'n cofrestru dan y system newydd?

  1. Ewch i GOV.UK/Cofrestru i bleidleisioYn agor mewn ffenest newydd
  2. Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a rhai manylion eraill. Bydd hefyd angen i chi nodi eich rhif yswiriant gwladol, sydd ar eich cerdyn yswiriant gwladol, neu ar waith papur swyddogol megis slipiau talu neu lythyrau am fudd-daliadau neu gredydau treth.
  3. Chwiliwch am gadarnhad i ddweud eich bod wedi cofrestru.

A fydd rhaid i mi wneud unrhyw beth?

1) Cadwch lygad am lythyr ym mis Awst

Caiff y rhan fwyaf o bobl sydd eisoes wedi cofrestru i bleidleisio eu cofrestru'n awtomatig dan y system newydd. Nid oes rhaid iddynt wneud unrhyw beth. Fodd bynnag, bydd angen i rai pobl gymryd camau gweithredu i ymuno â'r gofrestr newydd. Rydym yn ysgrifennu at bobl i ddweud wrthynt a oes rhaid iddynt gymryd camau gweithredu.

2) Dylech ymateb i'r llythyr os gofynnwyd i chi wneud hynny

Bydd y llythyr yn dweud wrthych a ydych ar y gofrestr newydd neu a oes rhaid i chi gymryd camau gweithredu. Bydd yn dweud wrthych beth i'w wneud. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM