Chwilio'r wefan
English

Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai

Mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol (ACLl) sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd digon ar gael, i ddarparu tir ar gyfer tai dros gyfnod o bum mlynedd. I ddangos hyn, cynhelir cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai (CAATT) bob blwyddyn.

Yr ACLl sy'n gyfrifol am yr astudiaeth mewn partneriaeth â chynrychiolwyr adeiladwyr tai, darparwyr isadeiledd a chyrff eraill megis cymdeithasau tai lleol. Mae'n darparu rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau datblygu'r ACLl ac ar gyfer eu hadolygu.

Nodir Arweiniad Llywodraeth Cymru ar baratoi'r astudiaethau yn Nodyn Cyngor Technegol 1, Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai (TAN 1)Yn agor mewn ffenest newydd a cheir Nodyn Arweiniad YchwanegolYn agor mewn ffenest newydd ar y broses ddiwygiedig ar gyfer 2012.

Gellir lawrlwytho'r holl astudiaethau sy'n ymwneud â chyfnod cynllunio'r CDLl isod:-

2016

2015

2014

2013

2012

2010-2011

Wedi'i bweru gan GOSS iCM