Chwilio'r wefan
English

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casglu sachau du - Cadwch at 3

Cesglir gwastraff cartref o ymyl y palmant mewn sach ddu. Caniateir i bob cartref roi hyd at 3 sach ddu allan bob pythefnos.

3 black bag

I sicrhau y cesglir eich sachau:

  • Rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
  • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau
  • Lapiwch wrthrychau miniog, e.e. gwydr sydd wedi torri.
  • Sicrhewch nad yw'ch sach sbwriel yn rhy drwm (dan 15kg)
  • Defnyddiwch sachau du nad ydynt yn fwy na 80 litr
  • Dim ond deunyddiau na ellir eu hailgylchu y dylid eu rhoi yn y sachau du, e.e. malurion sugnwr llwch, cewynnau, lludw glo, baw cathod, pecynnau creision etc. 

Eithriadau Cadwch at 3

Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cartref. Trwy ddefnyddio'n gwasanaethau ailgylchu ymyl y palmant, ni fydd gennych lawer o wastraff sachau du. Ni ellir ailgylchu'ch holl wastraff cartref, a dyma pam y caiff cartrefi penodol sy'n cynhyrchu symiau mawr wneud cais am eithriad i'r cyfyngiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM