Chwilio'r wefan
English

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Casglu sachau du - Cadwch at 3

Cesglir gwastraff cartref o ymyl y palmant mewn sach ddu. Caniateir i bob cartref roi hyd at 3 sach ddu allan bob pythefnos.

3 black bag

I sicrhau y cesglir eich sachau:

  • Rhowch eich sachau allan i'w casglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
  • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod ar ba ddiwrnod rydym yn casglu'ch sachau
  • Lapiwch wrthrychau miniog, e.e. gwydr sydd wedi torri.
  • Sicrhewch nad yw'ch sach sbwriel yn rhy drwm (dan 15kg)
  • Defnyddiwch sachau du nad ydynt yn fwy na 80 litr
  • Dim ond deunyddiau na ellir eu hailgylchu y dylid eu rhoi yn y sachau du, e.e. malurion sugnwr llwch, cewynnau, lludw glo, baw cathod, pecynnau creision etc. 

Eithriadau Cadwch at 3

Gellir ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff cartref. Trwy ddefnyddio'n gwasanaethau ailgylchu ymyl y palmant, ni fydd gennych lawer o wastraff sachau du. Ni ellir ailgylchu'ch holl wastraff cartref, a dyma pam y caiff cartrefi penodol sy'n cynhyrchu symiau mawr wneud cais am eithriad i'r cyfyngiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM