Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais am hawlen ymwelydd gwyliau ar gyfer busnes masnachol

Os bydd rhywun y tu allan i Abertawe'n ymweld â chi am o leiaf 3 diwrnod, gallwch gyflwyno cais am hawlen iddo ddefnyddio cilfach barcio i breswylwyr pan fydd yma.

Un hawlen ymwelydd gwyliau'n unig y gellir ei rhoi i gyfeiriad ar un adeg, ond ni cheir cyfyngiad ar sawl hawlen fel hon y gellir ei rhoi yn olynol. Codir tâl o £25.00 yr wythnos am bob hawlen (dim gostyngiad mewn cost ar gyfer arhosiadau o lai nag wythnos). Byddwch yn gallu talu'r ffi pan fyddwch yn cyflwyno'r cais.

Close Dewis iaith