Chwilio'r wefan
English

Ni fydd y sgip pren ar gael yng Nghanolfan Ailgylchu Tir John o 22 Ionawr 2019. Gall gwastraff pren gael ei ailgylchu yn CAGC Llansamlet o hyd.

Bydd hyn yn ein galluogi i fonitro a gwahanu graddau gwahanol o bren er mwyn gwella ailgylchu/triniaeth gwastraff pren yn dilyn craffu manwl gan reoleiddwyr a Llywodraeth Cymru dros y misoedd diwethaf.

Bydd gan CA Tir John fwy o le ar gyfer cynwysyddion wrth gefn ar gyfer deunyddiau eraill ar y safle er mwyn lleihau'r tebygrwydd o wrthod defnyddwyr y safle os ydy'r cynwysyddion yn llawn.

Diolch am eich cydweithrediad.

Canolfan Ailgylchu Tir John

Heol Danygraig, St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

Ar agor 7 niwrnod yr wythnos, 8.30am - 5.00pm.

Ar agor tan 1.00pm ar Noswyl Nadolig. Mae ar gau ar Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Darganfyddwch yr hyn y gellir ei ailgylchu ar y safle hwn.

Cyrraedd y ganolfan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM