Chwilio'r wefan
English

Casglu cardbord

Gallwch roi'ch cardbord allan gyda'ch sachau gwyrdd. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

Cardbord

Er mwyn sicrhau y cesglir eich cardbord:

  • Rhowch eich cardbord allan i'w gasglu rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore'ch diwrnod casglu
  • Rhowch eitemau bach o gerdyn, e.e. blychau grawnfwyd yn eich sach werdd gyda phapur
  • Dylid gwastadu bocsys cardbord rhychiog mawr, eu rhoi mewn bwndel a'u clymu (nid eu tapio), a'u rhoi ger y sachau gwyrdd
  • Cadwch eitemau mawr o gardbord yn gyfan. Peidiwch â'u rhwygo er mwyn eu rhoi mewn sach werdd, mae'n well gennym gael eitemau mawr o gardbord ar wahân
  • Defnyddiwch ein Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu a Sbwriel i gael gwybod am eich diwrnod/wythnos gasglu

Pa fath o gardbord na fydd yn cael ei gasglu?

Peidiwch â rhoi'r eitemau canlynol mewn sachau gwyrdd na'u rhoi allan yn rhydd:

  • Cartonau bwyd a diod
  • Cardbord wedi'i halogi â gwastraff bwyd, e.e. blychau pitsa cludfwyd
Wedi'i bweru gan GOSS iCM