Chwilio'r wefan
English
man and child

Cefnogaeth i Blant a Theuluoedd

Cymorth i deuluoedd, amddiffyn plant, maethu, mabwysiadau

man and boy

Cyngor, Gwybodaeth a Chefnogaeth i Deuluoedd

Adnoddau defnyddiol i helpu teuluoedd

ferch gyda ffôn.

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd

Os ydych yn gofidio am blentyn neu berson ifanc, gallwch gysylltu â ni i drafod hyn ac i gael cymorth.

five children

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd - Ein Gwaith

Gwybodaeth am sut mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn darparu help a chefnogaeth ar gyfer plant a theuluoedd

running girl

Diogelu Plant - Yn pryderu am blentyn neu berson ifanc?

Mae pawb yn gyfrifol am sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn diogelu plant yw'r enw am hyn.

boy in wheelchair

Plant a Phobl Ifanc Anabl

Cyngor a chefnogaeth i rieni a gofalwyr

two teenagers

Plant sy'n Derbyn Gofal

Gwybodaeth am sut mae plant a phobl ifanc yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.

boy climbing on frame and man

Gofalu am blentyn rydych eisoes yn ei adnabod

Gwybodaeth am Ofal Maeth Teuluoedd a Ffrindiau, Gorchmynion Gwarcheidwaeth Arbennig, maethu Preifat.

ferch a bachgen.

Maethu a Mabwysiadau

Allech chi roi cartref i blentyn mewn angen?

Ymgynghori ar anableddau plant.

Cyfle i ddweud eich dweud ar wasanaethau Anabledd Plant

Fe'ch gwahoddir i ddweud eich dweud ynglŷn â sut rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd yn Abertawe y mae anabledd yn effeithio arnynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM