Chwilio'r wefan
English

Cefnogi Pobl

Un o fentrau'r Llywodraeth yw Cefnogi Pobl gyda'r nod o gefnogi pobl yn eu cartrefi.

Mae Gwasanaethau Cefnogi Pobl yn cynnig gwybodaeth ar waith Cefnogi Pobl, ac efallai y byddai o fudd i chi os oes angen help neu gefnogaeth arnoch chi yn eich eich cartref er mwyn i chi fyw'n annibynnol yno.

Ewch Gwasanaethau Cefnogi PoblTrefniadau Cyllido ar gyfer Tai Lloches. Mae'r gwybodaeth hon ar gyfer pobl sy'n byw mewn Tai Lloches neu sy'n derbyn gwasanaethau cefnogi fel wardeniaid a/neu larymau cymunedol.

Ewch Trefniadau Cyllido ar gyfer Tai Lloches


Gwasanaethau Tai a Chymorth Tai 

Cefnogaeth gyda llety i leihau tenantiaethau sy'n chwalu, lleihau derbyniadau i ysbytai a chanolfannau gofal preswyl a hyrwyddo byw'n annibynnol ar draws amrywiaeth eang o bobl ddiamddiffyn

PDF Document Gwasanaethau Cefnog sy'n Ymwneud â Thai a Gwasanaethaui 2015 - 2016 (PDF, 340KB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Tîm Cefnogi Pobl
3.1.1 Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

01792 637391 neu 01792 637392

Ebost: cefnogi.pobl@abertawe.gov.uk

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM