Chwilio'r wefan
English
Star

Ceidwaid canol y ddinas

Rhyngddynt, mae'r ceidwaid yn gweithio saith niwrnod yr wythnos, gan gynnwys gwyliau banc, o 8.00am i 6.00pm bob dydd.

Maent yn goruchwylio parth o Ffordd y Gorllewin a Stryd Dilwyn yn y gorllewin i'r Stryd Fawr a Stryd Mansel yn y gogledd. Mae ardaloedd ychwanegol yn cynnwys canolfannau siopa Parc Tawe a'r Cwadrant, yr Ardal Forol a Stryd y Gwynt ac mor bell i'r dwyrain ag afon Tawe.

Mae dyletswyddau'r ceidwaid yn cynnwys:

  • Adrodd am faterion megis cerrig palmentydd sydd wedi torri, dodrefn stryd, sbwriel a daflwyd, fandaliaeth a graffiti ac ymdrin â hwy
  • Helpu gydag ymholiadau cwsmeriaid
  • Helpu i hwyluso a rheoli digwyddiadau
  • Gweithio gyda busnesau lleol a'r Heddlu er mwyn helpu i leihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol
Wedi'i bweru gan GOSS iCM