Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - cardiau i wirfoddolwyr neu gardiau rhodd archfarchnadoedd

Gallwch brynu e-gardiau siopa i wirfoddolwyr ar-lein yn rhwydd.

Asda

Marks and Spencer

Morrisons

Sainsburys

Tesco


Asda - cerdyn siopa i wirfoddolwyr

Gwefan: www.asdagiftcards.com/volunteer-shopping  - cerdyn rhodd i wirfoddolwr y gellir ychwanegu arian ato ar-lein.

Sut mae'n gweithio

Gallwch brynu cerdyn siopa ar-lein i wirfoddolwyr yn hawdd. Gall y cerdyn gael ei e-bostio at y gwirfoddolwr neu ei argraffu a'i adael mewn man diogel i'r gwirfoddolwr ei gasglu.

Yna, gall y gwirfoddolwr fynd i siopa gan ddefnyddio'r cerdyn, mae'n talu trwy ddefnyddio'r côd bar yn y siop ac yna'n gadael y siopa mewn man diogel. Gallwch gael eich cerdyn drwy ddilyn y ddolen ganlynol: www.asdagiftcards.com/cards/asda-volunteer-shopping-card-e-gift

Gallwch ychwanegu arian at eich cerdyn siopa i wirfoddolwyr drwy fynd ar-lein.

Os hoffech chi dderbyn cerdyn go iawn drwy'r post yn lle, gallwch archebu cerdyn siopa y gallwch ychwanegu arian ato. Gall hwn gael ei anfon drwy'r post at berson o'ch dewis ac mae'n bosib ychwanegu arian at y cerdyn drwy ddefynyddio cyfrif eich cerdyn: www.asdagiftcards.com/cards?filters[providers][0]=asda

Mae angen i chi brynu'r cerdyn siopa ar-lein neu brynu cerfyn rhodd yn y siop, does dim modd talu dros y ffôn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid:

E-bost: www.asdagiftcards.com/contact

Neu ffoniwch 0800 519 3333 (9.00am - 5.00pm) dydd Llun i ddydd Gwener.

Yn ddilys am 24 mis o'r ddyddiad prynu neu'r pryniant olaf.


Cerdyn rhodd i wirfoddolwyr 'We're all in this together' Marks & Spencer

Gwefan:  https://www.marksandspencer.com/all-in-this-together/p/p60282075 - cardiau rhodd i wirfoddolwyr am symiau penodol.

Sut mae'n gweithio

Prynwch gerfyn rhodd i wirfoddolwyr 'We're all in this together' ar-lein yma: https://www.marksandspencer.com/all-in-this-together/p/p60282075

Dewiswch y swm rydych am ei roi ar eich e-gerdyn rhodd yn seiliedig ar eich rhestr siopa. Gallwch brynu cardiau rhodd rhwng £10 a £50.

Ychwanegwch yr e-gerdyn rhodd at eich basged a thalwch drwy fewngofnodi i'ch cyfrif.

Nodwch eich cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad e-bost eich gwirfoddolwr. Yna, byddwch yn derbyn côd bar y gall eich gwirfoddolwr ei sganio wrth y til hunanwasanaeth yn siopau M&S. Neu, gall eich gwirfoddolwr ddarllen y côd 30 digid ar yr e-gerdyn i aelod o staff wrth y til.

Gallwch brynu e-gerdyn 'We're all in this together' ar ran aelod o'r teulu sy'n fwy diamddiffyn, yn hŷn, neu'n hunanynysu ac anfon y côd at y gwirfoddolwr fel uchod.

Gallwch ddefnyddio e-gardiau rhodd ar-lein yn M&S.com neu yn y siopau, a gellir e-bostio'r e-gerdyn yn syth at y derbynnydd.

Yn ddilys am 24 mis o'r dyddiad prynu neu'r pryniant olaf.


Morrisons - e-gerdyn rhodd a cherdyn rhodd

Gwefan: https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/volunteer-buying-your-groceries-send-them-an-egift-or-gift-card/ - cardiau rhodd arferol, gyda'r opsiwn o archebu cerdyn rhodd ffisegol i'w anfon i gyfeiriad y gwirfoddolwr.

Sut mae'n gweithio

Gellir defnyddio'r e-gerdyn a'r cerdyn rhodd i ddarparu arian i berson arall sy'n siopa am nwyddau ar eich rhan.

Gallwch archebu cerdyn rhodd ar-lein a chaiff ei anfon i gyfeiriad cartref y derbynnydd. Yna, gall y derbynnydd ddefnyddio'r cerdyn rhodd i dalu mewn unrhyw siop Morrisons yn y DU.

Caiff yr e-gardiau rhodd eu hanfon yn syth i gyfeiriad e-bost y derbynnydd, lle gallant gael eu hargraffu a'u defnyddio yn y siop. Neu, gallwch gyflwyno'r e-gerdyn yn y siop ar sgrîn ffôn i'w sganio wrth y ddesg dalu. Maent hefyd yn gweithio ar y tiliau hunanwasanaeth.

Prynu cerdyn rhodd: https://morrisons.cashstar.com/store/recipient?locale=en-gb

Gallwch brynu'r talebau am unrhyw werth rhwng £10 a £250.

Does dim angen i chi wario gwerth llawn y daleb ar unwaith. Bydd yr holl arian yn aros ar y daleb nes bod y balans yn cyrraedd £0, neu nes body y daleb yn dod i ben 12 mis ar ôl y defnydd olaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch creu eich cyfrif, ewch i'r wefan neu ffoniwch 0344 381 9461.


Sainsbury's - cerdyn siopa i wirfoddolwyr

Gwefan: https://sainsburysgiftcard.co.uk/ - cardiau rhodd i wirfoddolwyr am symiau penodol.

Sut mae'n gweithio

Does dim modd derbyn cardiau rhodd drwy'r post ar hyn o bryd.

E-gardiau rhodd

Swm: rhwng £5 a £250 yr archeb.

Prynu eich e-gardiau rhodd ar-lein: https://sainsburysgiftcard.co.uk/

Dulliau talu a dderbynnir: cardiau credyd visa, cardiau debyd visa gan gynnwys Delta ac Electron, Mastercard, Maestro/Switch ac American Express.

Unwaith eich bod chi wedi gosod eich archeb, byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau ei bod wedi'i derbyn. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost unwaith y bydd eich e-gerdyn rhodd wedi'i ddanfon i gyfeiriad e-bost eich gwirfoddolwr. Gallai hyn fod yn syth neu ar ddyddiad ac amser penodol. Byddwch hefyd yn derbyn e-bost i gadarnhau bod eich derbynnydd wedi defnyddio'r e-gerdyn. Byddwch yn derbyn e-bost bob tro mae eich derbynnydd yn defnyddio'r e-gerdyn.

I gael cymorth wrth brynu nwyddau ar-lein gydag e-gardiau Sainsbury's, gallwch e-bostio'r dosbarthwyr, Voucher Express, drwy-bost yn sainsburys@voucherexpress.net 

neu ffoniwch y gwasanaethau cwsmeriaid ar: 0371 200 1597. Yn y DU, codir y gyfradd leol ar alwadau ffôn, mae'r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am - 5.00pm a dydd Sadwrn 9.00am-12.30pm.

Yn ddilys am 24 mis.


Tesco - cardiau rhodd

Gwefan: https://www.voucherexpress.co.uk/giftcard/tesco-gift-cards.aspx- cardiau rhodd arferol.

Sut mae'n gweithio

Uchafswm gwerth archeb ar-lein o £250.

I brynu cerdyn rhodd ac i weld manylion y ddioedd dosbarthu, ewch i: https://www.voucherexpress.co.uk/addtobasket/tesco-gift-cards.aspx

Ffôn: 0371 384 5931

Yn ddilys am 5 mlynedd o ddyddiad prynu'r cerdyn neu'r dyddiad y defnyddir y cerdyn olaf.