Chwilio'r wefan
English

Dysgu Gydol Oes - Chwarae Gitâr i Ddechreuwyr i'r rhai sy'n Gwella

Ennill hyder a gwella'ch sgiliau chwarae gitâr.

(A012115.KM)

Cwrs sy'n addas ar gyfer myfyrwyr sydd â gwybodaeth flaenorol am gerddoriaeth neu gitâr. ond yn dymuno gwella eu sgiliau. Disgwylir i fyfyrwyr wybod ystod o gordiau syml e.e. C, D, G, E, A, Am, Em, Dm a F. 

Y tymor hwn byddwn yn symud ymlaen o F i rai cordiau bar syml. Byddwn yn dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cord gitâr ac weithiau Tab. Byddwn yn gwella ar batrymau strymio syml ac yn dilyn curiad.

Bydd myfyrwyr yn derbyn sesiynau ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, wedi'u creu gan ein hathro profiadol ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ennill rhai sgiliau chwarae gitâr sylfaenol. Dilynir pob fideo gan adborth byw a sesiynau ymarfer.

Bydd y sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wythnosol wedi'u recordio ymlaen llaw ac yna sesiynau grŵp ar-lein byw.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae gyda nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Sesiynau cwestiynau ac atebion byw.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu mewn ystafell ddosbarth rithwir fyw i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Bydd eich tiwtor hefyd yn darparu cyfleoedd trafod rheolaidd trwy ffrwd Google Classroom.

Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021.

Bydd sesiynau byw ar-lein bob dydd Mawrth o 6.00pm - 6.30pm.


Bydd y cwrs 10 wythnos ar-lein hwn yn cynnwys canllawiau sesiwn y gellir eu hargraffu, taflenni enghreifftiol, aseiniadau a dolenni i wefannau defnyddiol.

Darperir gwersi trwy Google Classrooms. Darperir tiwtorial fideo i helpu myfyrwyr i gael mynediad i Google Classrooms.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM