Chwilio'r wefan
English

Dysgu Gydol Oes - Chwarae Gitâr ar gyfer Ddechreuwyr Llwyr

Mwynhewch ddysgu gitâr.

(A012114.KM)

Dyma'r ail tymor ein cwrs yma, yn addas ar gyfer ddechreuwyr llwyr heb unrhyw wybodaeth oflaen llaw o ddarllen gerddoriaeth neu chwarae gitâr. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i diwnio gitâr a dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cord gitâr. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu patrymau strumio syml a sut i ddilyn curiad. Bydd gwersi wythnosol yn cael eu cyflwyno trwy Google Classroom.

Bydd myfyrwyr yn derbyn sesiynau ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, wedi'u creu gan ein hathro profiadol ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ennill rhai sgiliau chwarae gitâr sylfaenol. Dilynir pob fideo gan adborth byw a sesiynau ymarfer.

Bydd y sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wythnosol wedi'u recordio ymlaen llaw ac yna sesiynau grŵp ar-lein byw.
  • Darperir taflenni caneuon i'w chwarae.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Sesiynau cwestiynau ac atebion byw.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu mewn ystafell ddosbarth rithwir fyw i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Bydd eich tiwtor hefyd yn darparu cyfleoedd trafod rheolaidd trwy ffrwd Google Classroom.

Dyddiad dechrau: Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021.

Bydd sesiynau by war-lein pob Dydd Mawrth 6.30pm - 7.00pm.

Sylwch mai hwn yw ail dymor y cwrs hwn, os na wnaethoch chi fynych'r tymor cyntaf, ffoniwch ni ar 01792 637101 i gadarnhau manylion ac addasrwydd.


Bydd y cwrs 10 wythnos ar-lein hwn yn cynnwys canllawiau sesiwn y gellir eu hargraffu, taflenni enghreifftiol, aseiniadau a dolenni i wefannau defnyddiol.

Darperir gwersi trwy Google Classrooms. Darperir tiwtorial fideo i helpu myfyrwyr i gael mynediad i Google Classrooms.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM