Chwilio'r wefan
English

Dysgu Gydol Oes - Chwarae gitâr am rhai sy'n gwella i lefel uwch

Datblygu sgiliau a'ch steil mewn Chwarae gitâr.

(A012116.KM)

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â gwybodaeth resymol o gerddoriaeth neu gitâr. Fel rheol, bydd myfyrwyr wedi mynychu'r dosbarth canolradd cyn mynychu'r cwrs hwn.

Bydd disgwyl i chi wybod ystod o gordiau syml gan gynnwys cordiau bar. Byddwn yn archwilio ysbeidiau a sut mae cordiau wedi'u ffurfio e.e. E, Em, E7, EMaj7, Em7, E6, Esus4, E9, E11, E13 ac ati. Byddwn yn dilyn taflenni caneuon syml i gymhleth gan ddefnyddio blychau cord gitâr ac weithiau Tab. Byddwn yn archwilio rhai llinellau alaw syml. Byddwn hefyd yn gwella ar ein patrymau a'n rhythmau strymio.

Bydd myfyrwyr yn derbyn sesiynau ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw, wedi'u creu gan ein hathro profiadol ac wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno ennill rhai sgiliau chwarae gitâr sylfaenol. Dilynir pob fideo gan adborth byw a sesiynau ymarfer.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wythnosol wedi'u recordio ymlaen llaw ac yna sesiynau grŵp ar-lein byw.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae gyda nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Sesiynau cwestiynau ac atebion byw.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu mewn ystafell ddosbarth rithwir fyw i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Bydd eich tiwtor hefyd yn darparu cyfleoedd trafod rheolaidd trwy ffrwd Google Classroom.

Dyddiad dechrau: Dydd Llun 11 Ionawr 2021.

Sesiynau byw ar-lein pob dydd Llun o 6.30pm - 7.00pm.


Bydd y cwrs ar-lein 10 wythnos hwn yn cynnwys sesiynau byw a recordiwyd ymlaen llaw, taflenni caneuon a thaflenni y gellir eu hargraffu, aseiniadau a dolenni i wefannau ac apiau defnyddiol.

Darperir gwersi trwy Google Classrooms. Darperir tiwtorial fideo i helpu myfyrwyr i gael mynediad i Google Classrooms.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM