Chwilio'r wefan
English

Dysgu Gydol Oes - Chwarae iwcalili i'r rhai sy'n gwella

Cynyddwch eich sgiliau wrth chwarae iwcalili.

(A012117.KM)

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd â gwybodaeth resymol o gerddoriaeth ac iwcalili, ond sydd eisiau gwella'u sgiliau. Disgwylir i fyfyrwyr wybod ystod o gordiau syml, er enghraifft, C, D, G, E, F, A, Am, Em, Dm a.y.ym. Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i ddeall beth yw cordiau 7fed a bydd yn dilyn taflenni caneuon syml gan ddefnyddio blychau cordiau iwcalili. Bydd y dosbarth yn gwella ar batrymau strymio syml ac yn dilyn curiad.

Bydd sesiynau'n cynnwys:

  • Fideos wythnosol wedi'u recordio ymlaen llaw ac yna sesiynau grŵp ar-lein byw.
  • Darperir taflenni caneuon i chwarae gyda nhw.
  • Taflenni gwaith a thaflenni ychwanegol.
  • Sesiynau cwestiynau ac atebion byw.
  • Cyfleoedd i chwarae'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu mewn ystafell ddosbarth rithwir fyw i gael adborth ac arweiniad gan eich tiwtor.

Bydd eich tiwtor hefyd yn darparu cyfleoedd trafod rheolaidd trwy ffrwd Google Classroom.

Dyddiad dechrau: Dydd Llun 11 Ionawr 2021.

Sesiynau byw ar-lein pob dydd Llun o 6.00pm - 6.30pm.


Bydd y cwrs 10 wythnos ar-lein hwn yn cynnwys canllawiau sesiwn y gellir eu hargraffu, taflenni enghreifftiol, aseiniadau a dolenni i wefannau defnyddiol.

Darperir gwersi trwy Google Classrooms. Darperir tiwtorial fideo i helpu myfyrwyr i gael mynediad i Google Classrooms.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM