Chwilio'r wefan
English

Compost am ddim

Mae compost gardd am ddim ar gael i holl drigolion Abertawe o Safle Ailgylchu Cymunedol Tir John.

Manylion cyswllt a lleoliad Tir John

Mae compost am ddim ar gael ar sail cyntaf i'r felin, ac yn dibynnu ar argaeledd. Dylai compost fod ar gael drwy gydol yr haf.  Dylai unrhyw un sy'n dymuno defnyddio'r gwasanaeth hwn ddod â rhaw a chynhwysydd gyda nhw.

Mae pob un o'r pum safle amwynderau dinesig yn Abertawe yn derbyn gwastraff gardd mewn cynwysyddion ar wahân. Mae'r gwastraff gardd yn cael ei falu ac yna'n cael ei adael i'w gompostio, proses sy'n cymryd tua wyth mis. Ar hyn o bryd mae'r awdurdod yn defnyddio'r compost mewn sawl safle, megis parciau'r ddinas, yn ogystal â chynnig y compost yn ôl i'r cyhoedd.

Pheidiwch ag anghofio dod â gwastraff eich gardd chi er mwyn i ni ei droi'n gompost ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM