Toglo gwelededd dewislen symudol

Swansea Association Independent Living (SAIL)

Sefydliad gwirfoddol lleol o bobl anabl yw Cymdeithas Byw'n Annibynnol Abertawe (SAIL), sy'n gweithio i ddileu'r rhwystrau sy'n atal pobl anabl rhag byw bywydau llawn ac annibynnol.

Mwy am SAIL

  • Mae SAIL yn credu mai pobl anabl yw'r arbenigwyr mewn byw bywydau boddhaus ac annibynnol.
  • Er mwyn bod yn annibynnol, mae angen bod ein lleisiau'n cael eu clywed a'n bod yn gallu dewis a rheoli'r gefnogaeth a'r gwasanaeth a'r gwasanaethau y mae eu hangen arnom er mwyn i ni allu byw bywyd gweithgar yn ein cymuned.
  • Mae SAIL yn darparu llais i bobl anabl ac yn monitro gwasanaethau'r sector cyhoeddus.
Enw
Swansea Association Independent Living (SAIL)
Cyfeiriad
  • Flat 25 Hen-Lliys
  • Wind Street
  • Swansea
  • SA1 1DP
Gwe
https://sail-swansea.org.uk/
Close Dewis iaith