Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Gofyn am gopi o'ch Bil Treth y Cyngor

Defnyddiwch y ffurflen hon i ofyn am gopi o'ch bil Treth y Cyngor

Os hoffech wybod swm treth y cyngor sy'n daladwy ar eiddo yn Abertawe am flwyddyn gyfan, gallwch ddefnyddio ein Bil Treth y Cyngor rhith.

  1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon fel rhan o'n rhwymedigaeth o dan Local Government Finance Act 1992. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i'n helpu ni i gyflawni'n rhwymedigaeth gyfreithiol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

    Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
  2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  3. Eich manylion
  4. Y cyfeiriad y mae'r bil yn ymwneud ag ef.
  5. Nodwch eich gwybodaeth gyswllt ddiweddaraf rhag ofn y bydd yn rhaid i ni gysylltu â chi.
  6. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
  7. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM