Chwilio'r wefan
English
newspaper

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r datganiadau diweddaraf wrth i ni eu derbyn.

Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Coronafeirws 15 Ebrill 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 15 Ebrill 2021.

Coronafeirws 14 Ebrill 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 14 Ebrill 2021.

Uned Brofi Symudol

Bydd uned brofi symudol yn ymweld â wardiau Penderry a Mynyddbach yn Abertawe yn ystod y diwrnodau nesaf.

Coronafeirws 13 Ebrill 2021 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 13 Ebrill 2021.

Coronafeirws 12 Ebrill 2021 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 12 Ebrill 2021.

Coronafeirws 8 Ebrill 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 8 Ebrill 2021.

Coronafeirws 7 Ebrill 2021 - 2.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 7 Ebrill 2021.

Coronafeirws 6 Ebrill 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 6 Ebrill 2021.

Coronafeirws 1 Ebrill 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 1 Ebrill 2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM