Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau i'r gwasanaethau tai rhentu preifat o ganlyniad i Coronafeirws

Os ydych yn denant ac mae gennych broblem gyda'ch eiddo, cysylltwch â'ch landlord neu'ch asiant yn gyntaf i roi cyfle iddo ddatrys y broblem. Os ydych yn cysylltu â ni, bydd yn rhaid i ni gysylltu â nhw o hyd cyn i ni benderfynu pa gamau gweithredu fydd eu hangen.

Mae amser aros estynedig ar gyfer archwilio HMO yn dilyn cyflwyno cais am drwydded ac mae ein Gwasanaeth Cynghori ar Dai Amlfeddiannaeth wedi'i atal.  Os ydych wedi anfon cais am drwydded atom yn ddiweddar, dylech ganiatáu 2 i 3 wythnos i ni gysylltu â chi am hynny.

Os yw eich trwydded ar fin dod i ben, ond nid ydych wedi gwneud cais eto, gallwch argraffu ffurflen gais a naill ai ei bostio atom neu ei e-bostio i hph@abertawe.gov.uk. Peidiwch ag anfon unrhyw daliadau siec am ffïoedd ar hyn o bryd. Ar ôl i ni wirio'ch cais, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y taliad.

Caiff y diweddaraf ei rannu yma, ond os oes angen i chi gysylltu â ni, e-bostiwch hph@abertawe.gov.uk.