Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

Byddwn yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a bydd ein gwybodaeth yn seiliedig ar eu cyngor nhw.

Y Sefyllfa Ddiweddaredig o ran Ysgolion Abertawe'n dychwelyd i Ddysgu Wyneb yn Wyneb

Mae manylion llawn ar gael yn y llythyr diweddaraf at rieni gan y Cyfarwyddwr Addysg:  Llythyr i rieni a gwarcheidiaid 1 Medi 2021 (PDF) [145KB]

 


Byddwn yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a bydd ein gwybodaeth yn seiliedig ar eu cyngor nhw.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf am leoliadau addysgol a gofal plant yn https://gov.wales/education-coronavirus.

Gellir cael gwybodaeth ar gyfer colegau drwy ddefnyddio'r dolenni canlynol: