Chwilio'r wefan
English

Budd-daliadau i bobl oedran gwaith

Mae budd-daliadau i bobl oedran gwaith yn cynnwys y budd-dal newydd, Credyd Cynhwysol, sy'n disodli Credyd Treth Gwaith, Credyd Treth Plant, Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm.

Ni fydd Credyd Cynhwysol yn disodli Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol, Lwfans Byw i'r Anabl/ Taliad Annibyniaeth Bersonol, Budd-dal Plant, Lwfans Gofalwyr a help gyda Threth y Cyngor.

PDF Document Beth yw Credyd Cynhwysol (PDF, 221KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM