Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Crosio

Mae'r cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr a myfyrwyr canolradd. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol.

Dechreuwr

Gall dechreuwyr ddysgu sgiliau sylfaenol crosio - yna gallant ddysgu technegau a sgiliau mwy datblygedig. Gall myfyrwyr sy'n gyfarwydd â'r sgiliau sylfaenol ddysgu rhai newydd megis.

Caiff myfyrwyr ddysgu sgiliau: crosio ffiled, coes ysgubell a thiwnisaidd; arbrofwch a gwahanol fathau o edafedd a lliwiau. Gellir cynnwys defnydd o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, megis gleiniau a gwifrau, bagiau plastig, clytiau a llinynnau.

  • Byddwch yn dysgu sgiliau darllen patrymau, gan gynnwys sut i ddefnyddio patrymau diagram
  • Cewch weithio ar amrywiaeth o brosiectau o'ch dewis, yn ol lefel sgiliau
  • Gallwch wneud dillad sy'n ffitio drwy addasu patrymau
  • Bydd myfyrwyr yn dod a'u cyfarpar eu hunain
  • Gallwch greu dillad sy'n ffitio ac addasu patrymau
  • Technegau gorffennu gan ddefnyddio amrywiaeth o addurniadau er mwyn creu nodwedd fwy proffesiynol
  • Rhaid i fyfyrwyr i ddarparu eu hoffer eu hunain

10 wythnos

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Iau 11.30am - 1.30pm

2 Mai 2019 - 11 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn

Tiwtor: Janette Powers

Côd: LLAWN

 

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Offer crosio yw amrywiaeth o fachau ac edafedd o drwch amrywiol. Cynghorir dechreuwyr i ddefnyddio edau gwau dwbl neu bwysau Aran, lliwiau golau os yw'n bosib i ddechrau i'w gwneud yn well i'w gweld. Mae amrywiaeth o fachau, ond bydd angen un 4.00 a 5.00 yn ddelfrydol. Byddaf yn dangos amrywiaeth o fachau gwahanol i chi, fel y gallwch benderfynu pa un sydd orau gennych - mae rhai yn haws i'w trin a'u trafod os oes gennych broblemau gyda'ch cymalau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM