Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Eich sylwadau neu'ch cwestiynau am swyddi

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych am yrfa gyda'r cyngor neu'r broses ymgeisio.

  1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

    Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
  2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  3. Your details
  4. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM