Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am geffylau strae

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am geffylau strae.

Sylwer: amcangyfrifon yw rhai o'r ffigurau.

Sawl cwyn a dderbyniwyd am geffylau mewn perthynas â Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014?

2018/19 - 198
2017/18 - 264
2016/17 - 379
2015/16 - 117
2014/15 - 224
2013/14 - 167
2012/13 - 128
2011/12 - 163
2010/11 - 66

Faint o geffylau a gafodd eu:

Ceffylau strae
 2018/192017/182016/172015/162014/152013/142012/132011/122010/11
Hawlio332240246329272927
Ailgartrefu6249828812732244124
Difa012352377698115
Gwerthu000000000

Faint mae'r cyngor wedi'i dalu wrth atafaelu, ffaldio, bwydo a chynnal y ceffylau yn unol â Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014?

2018/19 - Tua £55,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2017/18 - Tua £58,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2016/17 - Tua £61,100 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2015/16 - Tua £68,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)
2014/15 - Tua £65,000 (gan gynnwys cyflogau a chostau)

Faint o'r arian hwn sydd wedi'i adennill?

2018/19 - Tua £1900
2017/18 - Tua £2700
2016/17 - Tua £2400
2015/16 - Tua £2145
2014/15 - Tua £3600