Chwilio'r wefan
English

Annog busnesau Cymru i wneud cais am waith ar gyfer arena

Anogir busnesau Cymru i wneud cais am waith ar brosiect Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m.

Arena060818

Mae prif gontractwr Buckingham Group Contracting Ltd, sy'n gweithio ar ran Cyngor Abertawe, am ddefnyddio arbenigedd lleol a rhanbarthol.

Bydd y sgiliau sydd eu hangen yn amrywio o ddraeniad i gyflenwad gwaith celf ac o gladin toeon i dirlunio meddal a gwella cynefinoedd.

Bydd y manylion llawn ar gael mewn digwyddiad Cwrdd â'r Prynwr sydd â mynediad am ddim ac sy'n agored i bob busnes.

Cynhelir y digwyddiad gan Buckingham a'r cyngor mewn cydweithrediad â Dyfodol Adeiladu Cymru.

Ariennir Dyfodol Adeiladu Cymru ar y cyd gan Fwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu a Llywodraeth Cymru drwy'r Strategaeth Buddsoddiad ar y Cyd ar gyfer diwydiant adeiladu Cymru.

Cynhelir y digwyddiad yn Stadiwm Liberty ddydd Iau 7 Mawrth rhwng 9.00am a 5.00pm. Bydd y cyfarfodydd ar fformat un i un, wedi'u trefnu ymlaen llaw, a gellir trefnu'r rhain ymlaen llaw drwy Ddyfodol Adeiladau Cymru.

Bydd Cam Un Abertawe Ganolog yn cyflwyno arena dan do i 3,500 o bobl, parc arfordirol, plaza, pont dirnod, maes parcio, tai a safleoedd masnachol ar safle allweddol yng nghanol y ddinas.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart,  "Bydd gwaith i fusnesau Cymru yn y prosiect adfywio o'r radd flaenaf hwn. Rwy'n eu hannog i fod yn bresennol yn y digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â dod â buddsoddiad i Abertawe ac adfywio'r ddinas ar gyfer cenedlaethau i ddod."

Meddai Kevin Underwood, Rheolwr-gyfarwyddwr Buckingham Group Contracting, "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio'n agos gyda busnesau yng Nghymru ar y cynllun hynod gyffrous hwn."

Meddai Paul Wintle, Dyfodol Adeiladu Cymru, "Rydym am i fusnesau Cymru ffynnu a sicrhau busnes newydd, felly mae'r digwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr hwn yn gyfle gwych i glywed yn uniongyrchol gan brif gontractwr sy'n awyddus i weithio gyda mentrau lleol."

Bydd yr arena dan do ddigidol a plaza digidol Cam Un Abertawe Ganolog yn cael eu hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3bn fel rhan o brosiect Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau.

Llun: Darluniad gan bensaer yn dangos Cam Un Abertawe Ganolog

Wedi'i bweru gan GOSS iCM