Chwilio'r wefan
English

Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth

Mae ein Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth yn cynnwys rhestri o ddarparwyr gofal cartref a gartrefi gofal preswyl yn Abertawe, yn ogystal â gwybodaeth berthnasol arall.

Mae'r Cyfeiriadur yn cael ei gynhyrchu ar gyfer y tri chyngor sy'n cydweithio dan Raglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllwein gan Care Choices Publications.

Sut i gael copi o'r Cyfeiriadur

Gallwch

Mae rhestr carterfi gofal yn Abertawe yn dechrau ar dudalen 37.

Mae rhestr o ddarparwyr gofal cartref yn dechrau ar dudalen 14.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM