Chwilio'r wefan
English
thumb up

Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Rhestr o fusnesau lleol sy'n darparu bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy ddosbarthiadau neu gasgliadau yn ystod pandemig Coronafeirws.

Excel Document Cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe (Excel, 57KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Sylwer: Gall yr wybodaeth ar y rhestr hon newid. Sicrhewch eich bod yn cadw llygad am y diweddaraf ar-lein neu gallwch ffonio'r busnes i ddarganfod sut maen nhw'n gweithredu. Mae llawer o'n busnesau bwyd yn gweithio i ateb galw mawr ac efallai na fyddant yn gallu ateb eich ymholiadau'n syth, felly byddwch yn amyneddgar.

Trefnwch ddosbarthiadau i'ch cartref lle bo'n bosib, ac ewch allan i brynu bwyd pan fo angen yn unig, gan gadw pellter cymdeithasol.

Rhowch wybod i ni os gwelwch fod unrhyw wybodaeth ar y rhestr yn anghywir neu os nad yw'n berthnasol mwyach.

Cynllun sgôr hylendid bwyd

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig dosbarthiadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Os ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig dosbarthiadau neu gasgliadau ar gyfer bwyd ac eitemau hanfodol eraill i breswylwyr Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr:

Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

Oes gennych fusnes yn Abertawe sy'n ei chael hi'n anodd ateb y galw presennol am ddanfoniadau i'r cartref? Neu oes gennych ddiddordeb mewn cynnig y gwasanaeth hwn ond nid oes gan eich tîm y gallu i wneud hynny? Os ateboch chi 'oes' i un o'r cwestiynau hyn, cysylltwch ag un o'r Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr a fydd yn hapus i drafod eich gofynion.

Mae cyfeiriadur bwyd a diod newydd ar gyfer de Cymru wedi'i ddatblygu. Gall unrhyw fusnesau bwyd a diod sy'n dymuno ymuno ag ef wneud hynny am ddim trwy gofrestru fel cyflenwr lleol: https://southwalesfoodanddrink.com/register/

 

Manylion cyswllt archfarchnadoedd - ar gyfer grwpiau diamddiffyn yn unig

Morrisons dedicated telephone service for customers who can't visit stores.  Order a delivery from up to 47 essential items.  To place an order, phone 0345 611 611 and select option 5.

Sainsbury's Assisted Shopping Scheme - 0800 328 1700 for customers who can't visit stores or shop online themselves.

 

Dolenni defnyddiol eraill

Mae dosbarthiadau ar gael o Farchnad Abertawe

Masnachwyr y Mwmbwls

Wedi'i bweru gan GOSS iCM