Chwilio'r wefan
English

Cyfrifiad 2011 - Cefndir

Diwrnod y Cyfrifiad olaf oedd dydd Sul 27 Mawrth 2011.

Cynhaliwyd Cyfrifiad 2011 yng Nghymru a Lloegr gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).Yn dilyn paratoadau helaeth dros sawl blwyddyn, mae rhaglenni manwl ar waith yn awr i gasglu a phrosesu'r wybodaeth a chyflwyno canlyniadau'r cyfrifiad. 

Ar ddechrau mis Mawrth 2011, anfonodd y SYG holiaduron y cyfrifiad i oddeutu 25 miliwn o gartrefi yng Nghymru a Lloegr. Diben yr holiadur yw cael gwybodaeth am oed, rhyw, cenedligrwydd, cefndir ethnig, iechyd, iaith, gwaith, addysg a nodweddion poblogaeth allweddol eraill. Bydd yr ystadegau a geir yn rhoi darlun o gymdeithas heddiw, newid dros amser ac amrywiadau lleol.

Pam mae hyn yn bwysig? 

Fel pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr, mae Dinas a Sir Abertawe'n dibynnu ar wybodaeth o'r cyfrifiad i nodi anghenion lleol a chynllunio sut i gyflwyno gwasanaethau lleol. Yn ogystal, mae arian y llywodraeth ar gyfer y gwasanaethau hyn yn uniongyrchol gysylltiedig â nodweddion a nifer y bobl yn Abertawe a gofnodir gan y cyfrifiad. 

Beth ddigwyddod yn Abertawe?

I gael cyfrifiad llwyddiannus a sicrhau bod Abertawe'n cael ei rhan deilwng o adnoddau Llywodraeth Ganolog a Chymru yn y dyfodol, gweithiodd y Cyngor yn agos â'r SYG wrth baratoi'r cyfrifiad yn yr ardal. Fel rhan o'r broses hon, enwebodd y Cyngor staff presennol - Rheolwr Cyswllt y Cyfrifiad a Chynorthwy-ydd - i gydlynu holl weithgareddau'r cyfrifiad yn y cyngor a gweithio'n agos â'r SYG ar faterion lleol a chyfathrebu.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ynghylch Cyfrifiad 2011 yn Abertawe, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM