Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth Coronafeirws

Cymorth i breswylwyr a busnesau yn ystod argyfwng Coronavirus.

Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

Byddwn yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a bydd ein gwybodaeth yn seiliedig ar eu cyngor nhw.

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Rhestr o fusnesau lleol sy'n darparu bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy ddosbarthiadau neu gasgliadau yn ystod pandemig Coronafeirws.

Coronafeirws - opsiynau talu gwirfoddolwyr am siopa

Mae miliynau o bobl hŷn a diamddiffyn sy'n aros gartref dan ganllawiau'r cyfyngiadau symud bellach yn dibynnu ar wirfoddolwyr i ddod â nwyddau iddynt, ond mae rhai wedi mynegi pryderon am y ffordd fwyaf diogel o dalu am eu siopa.

Cymorth â phresgripsiynau/moddion

Cyngor i gael eich moddion a chasglu eich presgripsiynau.

Gwirfoddolwyr Cymunedol

Mae llawer o bobl wych yn dymuno gwirfoddoli yn eu cymunedau i helpu i gynorthwyo ein preswylwyr mwyaf bregus.

Cymorth i fynd ar-lein

Angen cymorth i fynd ar-lein? Gwnewch gais am alwad ac fe allwn ni eich cynorthwyo chi.

Cymorth ar gyfer Coronafeirws COVID-19 fesul ward

Gwybodaeth am gymorth a chysylltiadau ym mhob ward etholiadol.

Cymorth i blant a phobl ifanc

Manylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn ystod Coronafeirws (Covid-19) i'w helpu i reoli bywyd yn ystod y pandemig a'r cyfyngiadau.

Profi, Olrhain, Diogelu

Daeth y trefniadau olrhain cysylltiadau cyffredinol i ben ddydd Iau, 30 Mehefin 2022. Mae olrhain cysylltiadau wedi'u targedu i amddiffyn y diamddiffyn ac mewn ymateb i achosion lleol yn parhau.

Gorfodi coronafeirws

I wneud yn siŵr bod busnesau'n lleihau eu risg o ddod i gysylltiad â cornonafeirws yn eu mangreoedd, mae ein swyddogion gorfodi'n archwilio busnesau.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.
Close Dewis iaith