Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth Coronafeirws

Cymorth i breswylwyr a busnesau yn ystod argyfwng Coronavirus.

Coronafeirws - gwybodaeth ar gyfer ysgolion/colegau

Byddwn yn parhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth Cymru a bydd ein gwybodaeth yn seiliedig ar eu cyngor nhw.

Coronafeirws - opsiynau talu gwirfoddolwyr am siopa

Mae miliynau o bobl hŷn a diamddiffyn sy'n aros gartref dan ganllawiau'r cyfyngiadau symud bellach yn dibynnu ar wirfoddolwyr i ddod â nwyddau iddynt, ond mae rhai wedi mynegi pryderon am y ffordd fwyaf diogel o dalu am eu siopa.

Cymorth â phresgripsiynau/moddion

Cyngor i gael eich moddion a chasglu eich presgripsiynau.

Cymorth ar gyfer Coronafeirws COVID-19 fesul ward

Gwybodaeth am gymorth a chysylltiadau ym mhob ward etholiadol.

Cymorth i blant a phobl ifanc

Manylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn ystod Coronafeirws (Covid-19) i'w helpu i reoli bywyd yn ystod y pandemig a'r cyfyngiadau.

Profi, Olrhain, Diogelu

Daeth y trefniadau olrhain cysylltiadau cyffredinol i ben ddydd Iau, 30 Mehefin 2022. Mae olrhain cysylltiadau wedi'u targedu i amddiffyn y diamddiffyn ac mewn ymateb i achosion lleol yn parhau.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.