Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth â phresgripsiynau/moddion

Cyngor i gael eich moddion a chasglu eich presgripsiynau.

Ar hyn o bryd, mae'r GIG yn cynghori y dylech chi gysylltu â'ch meddyg teulu a gofryn i'r feddygfa anfon eich presgripsiwn yn syth i'r fferyllfa.

Os yw eich fferyllfa yn darparu gwasanaeth danfon, gallwch chi ofyn iddynt ddanfon eich moddion atoch chi. Gallwch chi hefyd drefnu i rywun arall gasglu eich presgripsiwn i chi.

 

Os nad oes gwasanaeth danfon fferyllfa ar gael i chi neu os nad alla neb gasglu moddion ar eich rhan chi

Os nad oes gennych chi unrhyw ddull arall o gael eich presgripsiwn, gall Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe gynorthwyo. Cysylltwch â'ch fferyllfa neu ceisiwch ofyn i rywun gasglu moddion ar eich rhan chi cyn i chi gysylltu â hwy, oherwydd maent yn brysur iawn.

Mae'r manylion cysylltu ar gyfer gwahanol ardaloedd Abertawe ar gael yn: www.scvs.org.uk/coronavirus-inds